Waarom is mijn bon niet gekoppeld aan de creditcard transactie?

Een bon wordt aan een creditcard transactie gekoppeld als:

  • De bon eerst in SRXP staat, nog voordat de creditcard transactie binnenkomt.
  • De bon in de 'Declaratie Inbox' staat en nog niet aan een formulier is toegevoegd.

Wanneer je de bon hebt gefotografeerd, worden de volgende velden automatisch ingevuld:

  • datum 
  • land
  • valuta
  • bedrag

Als je de bon direct na de uitgave fotografeert, vervolgens de bovenstaande velden controleert en waar nodig corrigeert met de juiste gegevens en de bon in de 'Declaratie Inbox' hebt laten staan: Dan zorgt SRXP ervoor dat de binnenkomende creditcard transactie automatisch wordt samengevoegd!

Wil je weten hoe je de bon handmatig kan samenvoegen met de transactie? Lees dan het volgende artikel.