Kan ik de formuliertitel aanpassen?

Je kan als indiener zelf de formuliertitel aanpassen, maar de standaard titel die wordt meegegeven, kan ook door de beheerder worden aangepast. Wil je hier als beheerder meer informatie over? Klik dan hier

Ik ben een declarant

De titel van een door jou aangemaakt formulier kan worden aangepast in de app en in het portal.

Ik werk in de app

Klik op de formuliertitel van je aangemaakte formulier:

Je komt dan in het volgende scherm waar je de titel aan kan passen:

Let op: dit kan niet bij formulieren met een blauw credit card icoontje.

Ik werk in een browser

Klik op de formuliertitel en je kan hier meteen in gaan typen

Ik ben een beheerder

  • Ga naar Beheer
  • Klik op 'Bedrijfsaccount'
  • Klik op 'Formulier'

    Onder Standaard formulier titel kan je de naam van het formulier wijzigen wat standaard aan een formulier wordt gegeven. 

De waardes tussen { } zijn 'strings' je vindt de mogelijkheden in het vak onder de Standaard formulier titel. Je kan deze strings kopiëren en plakken. Ze verwijzen naar een waarde uit SRXP

 

Wanneer je op Kaart klikt zie je de Standaard creditcard formulier titel. Deze is anders dan de Standaard formulier titel.

Deze titel kan ook niet worden aangepast door declaranten