1. Help Center
  2. Beheerder
  3. Algemene bedrijfinstellingen

Kan ik de formuliertitel aanpassen?

Je kan als indiener zelf de formuliertitel aanpassen, maar de standaard titel die wordt meegegeven, kan ook door de beheerder worden aangepast. Wil je hier als beheerder meer informatie over? Scrol dan naar beneden.

Ik ben een declarant

De titel van een door jou aangemaakt formulier kan worden aangepast in de app en in het portal.

Ik werk in de app

Klik op de formuliertitel van je aangemaakte formulier:

Je komt dan in het volgende scherm waar je de titel aan kan passen:

Let op: dit kan niet bij formulieren met een blauw credit card icoontje.

Ik werk in een browser

Klik op de formuliertitel en je kan hier meteen in gaan typen

Ik ben een beheerder


Ga via het Admin/Beheer Paneel (tandwiel) naar de bedrijfsinformatie en scrol naar 'Formulier instellingen'. Hier zie je een standaard formulier titel, dit krijgt elk formulier wat een gebruiker zelf aanmaakt. Er kan hier meer informatie aan worden toegevoegd.

Ook zie je Standaard Credit Card formulier titel. Dit is de titel van het formulier wat wordt aangemaakt voor de credit card transacties. De gebruikers kunnen dit niet zelf aanpassen.

Door middel van de smartstring die onder deze standaard formulier titels staan kan je waardes meegeven aan het formulier. Kopieer en plak dit vervolgens in de balk. Je kan ook een ander woord typen in de balk (bijvoorbeeld: Formulier)