Hoe stel ik een (extra) Accordeur in voor een gebruiker?

Je wil een of meerdere Accordeurs instellen voor een Declarant, maar hoe doe je dat?


Je wil een (of meerdere) Accordeur(s) instellen voor een Declarant. Je hebt het Beheer recht nodig om dit in te kunnen stellen. 

 • Ga naar Beheer
 • Ga naar Gebruikersbeheer
 • Ga naar Gebruikers
 • Zoek de desbetreffende Declarant via de zoekbalk
 • Klik op het oogje
 • Scrol naar beneden, naar het onderdeel 'Accordeerbeleid'

Hier zie je de huidige accordeerinstellingen van de gebruiker staan:

In het accordeerbeleid zijn er twee opties:

 1. De gebruiker dient zijn/haar formulier in bij één vaste Accordeur. Je kan hier eventueel een of meerdere extra accordeer stappen aan toevoegen. 
 2. De gebruiker mag zijn/haar formulier indienen bij iedereen die binnen SRXP het accordeerrecht heeft

'Persoonlijk accordeerbeleid' houdt in dat je een accordeerbeleid instelt voor 1 specifieke gebruiker. Je kan ook kiezen voor 'Zelfde als functie' hiermee geef je aan dat je één accordeur per 'Functie' instelt. 

Een extra Accordeur toevoegen:

 • Klik op '+Voeg accordeerstap toe'
 • Maak een keuze uit één van de twee opties:
  1. Wijs Accordeur toe > Selecteer een Accordeur uit de dropdown
  2. Kies Accordeur > Je hoeft geen Accordeur te selecteren, de medewerker moet dan zelf kiezen uit iedere gebruiker met het Accordeerrecht
 • Klik op 'Opslaan'

Vanaf dit moment worden alle formulieren die door de medewerker worden ingediend eerst weergegeven bij de eerste Accordeur en na goedkeuring doorgestuurd naar de tweede Accordeur etc.

Wat is de volgorde van Accorderen als er meerdere Accordeurs zijn ingesteld?

Op het moment dat er een extra Accordeur wordt toegevoegd aan het accordeerbeleid gaat het ingediende formulier van deze Declarant altijd meerdere stappen door.

De volgorde van de Accordeurs is altijd van boven naar beneden, wie bovenaan staat ontvangt het formulier als eerst. Pas als het is goedgekeurd door de eerste Accordeur, dan gaat het naar de volgende Accordeur.

Wil je voor meerdere medewerkers tegelijkertijd een extra Accordeur instellen? 

Gebruik dan de import functionaliteit en noteer een '&' teken tussen de twee volledige Accordeurnamen in Excel. Voorbeeld : Naomi Bonnet & Hanna Visser. Zorg er wel voor dat deze twee gebruikers ook echt het Accordeer recht hebben. Lees in dit artikel hoe je gebruikers kan importeren. (Tip: Download eerst een CSV waarbij iemand twee Accordeurs heeft, bewerk het document met dezelfde opmaak en importeer het!)

Wil je een extra Accordeur instellen op basis van bepaalde voorwaarden i.p.v. altijd?

 Stel een extra Accordeur in via de Business Rules. In dit artikel kan je lezen hoe je dit kan instellen. 


Wil je een Accordeur instellen per groep gebruikers?

Ga dan via Beheer --> Gebruikersbeheer --> Functies
Open een functie
Stel hier een Accordeerbeleid als een Accordeur in